सम्पर्क

मधेश प्रदेश सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालय
जनकपुरधाम,धनुषा
इमेल :mocsast@gmail.com