सम्पर्क

मधेश प्रदेश सरकार
शिक्षा, विज्ञान, प्रविधि तथा वाणिज्य मन्त्रालय
जनकपुरधाम,धनुषा
इमेल :mocsast@gmail.com